Konsultacje rodzicielskie

Konsultacje rodzicielskie są formą pomocy dla rodziców. W swojej pracy wychodzę z założenia, iż to rodzice stanowią główne oparcie dla dziecka. Z tego względu przywiązuję dużą uwagę do pomocy rodzicom w budowania bliskiej relacji z dzieckiem, pracy nad sposobami komunikacji w rodzinie, pomagania rodzicom bycia bardziej świadomymi w swojej roli.

W czym mogą pomóc konsultacje z psychologiem dziecięcym?

  • znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące zachowań dziecka, jego tempa i poziomu rozwoju,
  • rozjaśnieniu i lepszemu zrozumieniu sytuacji,
  • analizie i zrozumieniu natury i przyczyn trudności dziecka,
  • rozpoznaniu natury trudności rodzica w kontakcie z dzieckiem,
  • szukaniu rozwiązań aktualnej sytuacji,
  • zapewnieniu wsparcia wychowawczego dla rodzica w radzeniu sobie z trudnościami dziecka,
  • wzmocnieniu kompetencji rodzicielskich.