O mnie

psycholog dziecięcy Wrocław

Jestem doświadczonym psychologiem dziecięcym, diagnostą i terapeutą. Od 15 lat pracuję w obszarze pomocy psychologicznej i psychoterapii. Oferuję pomoc i wsparcie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom. Udzielam konsultacji rodzicielskich. Prowadzę badanie diagnostyczne rozwoju dzieci (m.in. gotowość szkolna, ocena rozwoju psychoruchowego, poziom inteligencji, profil rozwoju). Specjalizuję się w prowadzeniu indywidualnej terapii z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu.

Ukończyłam psychologię kliniczno-wychowawczą dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Wrocławskim. Umiejętności w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży zdobywałam w ramach szkoleń: Terapia Systemowa Rodzin, 2-letni cykl szkoleniowy w konwencji psychoterapii Gestalt, Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży. Ukończyłam także Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Posiadam przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodku wczesnej interwencji, domu dziecka, placówkach oświatowych. Ogromną satysfakcję daje mi kontakt z rodzicami i towarzyszenie im w budowaniu relacji rodzic-dziecko w duchu szacunku i empatii. Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów umiejętności wychowawczych, jestem certyfikowanym trenerem “Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.

Pracuję w podejściu systemowym, w oparciu o teorię więzi J.Bowlby’ego, z nastawieniem na współpracę z rodzicami. Inspiruję się ideą Porozumienia Bez Przemocy M.Rosenberga.  Towarzyszę rodzicom w budowaniu relacji z dzieckiem w duchu szacunku i empatii. W pracy z dziećmi stosuję w dużej mierze metody terapii niedyrektywnej opartej na zabawie, ekspresji plastycznej, rozmowie, grach i zabawach terapeutycznych, wykorzystuję także bajkoterapię oraz formy terapii poznawczej i wglądowej.

W praktyce zawodowej kieruje się wymogami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Osobom, które się do mnie zgłaszają zapewniam pełną dyskrecję. W swojej pracy postępuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa i Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług regularnie korzystam z superwizji u certyfikowanego superwizora PTP.