Pierwszy krok

Dzieci i młodzież

Rodzice

Wizyty domowe

Żłobki i przedszkola

KIEDY UMÓWIĆ SIE DO PSYCHOLOGA DZIECIĘCEGO?

Warto udać się do specjalisty, gdy masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju dziecka lub gdy:

  • widzisz niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka (wybuchy złości, lęki, kłopoty ze spaniem, bóle brzucha, smutek, trudności z koncentracją, samookaleczenia, niechęć do kontaktu z rówieśnikami),
  • doświadczasz trudności wychowawczych, masz wrażenie, że dziecko Cię nie słucha,
  • dziecko przeżywa trudną sytuację życiową (rozwód, zmiana miejsca zamieszkania, żałoba, poważna choroba).

O MNIE

Jestem doświadczonym psychologiem dziecięcym,
diagnostą i terapeutą. Od 15 lat pracuję w obszarze pomocy psychologicznej i psychoterapii.
Udzielam konsultacji rodzicielskich.
Prowadzę badania diagnostyczne rozwoju dzieci.

Specjalizuję się w prowadzeniu indywidualnej terapii z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu.

 

JAK PRACUJĘ?

Pracuję w podejściu systemowym, w oparciu o teorię więzi J.Bowlby’ego, z nastawieniem na współpracę z rodzicem. Towarzyszę rodzicom w budowaniu relacji z dzieckiem w duchu szacunku i empatii.

W pracy z dziećmi stosuję w dużej mierze metody terapii niedyrektywnej opartej na zabawie, ekspresji plastycznej, rozmowie, grach i zabawach terapeutycznych. Wykorzystuję także bajkoterapię oraz formy terapii poznawczej i wglądowej.

Partnerzy

logo-plus