Pierwszy krok

Są to zwykle cztery spotkania konsultacyjne. Ich celem jest rozwianie wątpliwości rodzica, diagnoza podłoża problemu i przedstawienie możliwości dalszej pomocy.

Konsultacja rodzicielska – wstępna

To konsultacja z obojgiem rodziców, zwykle odbywa się bez udziału dziecka, ma ona charakter wywiadu. To okazja, by rodzice opowiedzieli o trudnościach dziecka, własnych obawach i wątpliwościach. By lepiej poznać dziecko, zwykle pytam o jego wcześniejszy rozwój. Konsultacja polega na zorientowaniu się i określeniu problemu, z jakim zgłasza się rodzic. W czasie pierwszego spotkania następuje zapoznanie się z oczekiwaniami i potrzebami rodziców co do pomocy psychologicznej.
W przypadku nastolatków od ok. 13 r.ż. na pierwszą konsultację zapraszani są również młodzi klienci, część wizyty to rozmowa wspólna z rodzicami, a część to rozmowa z samym nastolatkiem.

Konsultacja z dzieckiem/nastolatkiem

Kolejne dwie wizyty to spotkania z dzieckiem prowadzone w formie zabawy i rozmowy. Spotkanie z dzieckiem ma charakter diagnostyczny w zakresie zgłaszanych przez rodzica trudności dziecka. W zależności od powodu zgłoszenia dokonuję wstępnej oceny sfery emocjonalnej dziecka i jego potrzeb psychicznych. Na spotkaniu zachęcam dziecko do aktywności plastycznej, rozmowy, niekiedy korzystam z testów psychologicznych, dokonuję analizy spontanicznej aktywności dziecka.

Konsultacja rodzicielska – podsumowująca

Ostatnim etapem jest konsultacja z rodzicami. Na spotkaniu zostają przedstawione wnioski ze spotkania z dzieckiem, określone zostają potrzeby dziecka oraz zarys natury jego trudności. Rezultatem konsultacji jest propozycja dalszego postępowania. Psycholog może zaproponować pogłębione postępowanie diagnostyczne, indywidualną terapię dziecka, kontynuację konsultacji wychowawczych dla rodziców, udział rodziców w warsztatach umiejętności wychowawczych lub terapię całej rodziny czy terapię małżeńską. Czasami kontakt z psychologiem kończy się na kilku spotkaniach, co okazuje się w zupełności wystarczającą formą pomocy.

W przypadku decyzji rodzica o podjęciu terapii dziecka, następuje ustalenie liczby i częstotliwości spotkań oraz omówienie szczegółów dotyczących terapii, form płatności, zasad odwoływania sesji.